De Reuzen van K.O.V.K.

“Piersus va’ Mei vanne Kreikel & Berb va’ Trèke Bas ”

Het reuzenpaar der Kempische Wijk zag het levenslicht op 20 november 1948, geboren uit het folklorische “Heikleuters” van onze stadsgenoot Alfons Jeurissen.Beiden stonden onder de bescherming van de “Vriendenkring de Reuzen” der Kempische Wijk met als Ere-voorzitter wijlen de Heer. P. Boes, als Voorzitter wijlen de Heer E. Roosen en als Ondervoorzitter wijlen de Heer F. Vanwingh.

Nagenoeg ieder inwoner der wijk was lid van de Vereniging en menig Ere-lid, zelfs van ver buitenonze provincie, prijkt in het Guldenboek.

Op 27 maart 1949 werden Piersus en Berb ten Stadhuize als Ereburgers ingeschreven.

De Weledele wijlen de Heer J. Bollen, burgemeester der Stad Hasselt en Wijlen Mevrouw Deplee der Kempische wijk namen onderscheidenlijk het Peter- en Meterschap waar.

Pier Sus en Berb brachten in de wijk vriendschap en blijheid onder de geburen. Het Reuzenpaar wordt begeleid door een aantal Boerenparen.

Vanaf 18 oktober 1977 zijn de Reuzen in bescherming genomen door de Orde van ’t Klaeverblât.

“Nagenoeg ieder inwoner der wijk was lid van de Vereniging en menig Erelid”Citaat uit het Guldenboek
Berb va’ Trèke Bas

Zag het levenslicht in 1948 naar aanleiding van de gouden bruiloft de Condé in de Kempische Wijk. Net zoals Piersus komt zij letterlijk en figuurlijk uit het verhaal ‘Heekleuters’ van de Hasseltse schrijver Alfons Jeurissen. Berb is tot op heden verloofd met haar geliefde Piersus. Ze meet 3 meter 60 en draagt typisch Kempische boerenkledij.

Berb