Historie

De Koninklijke Orde van ’t Klaeverblât (KOVK) is in 1950 ontstaan uit de “Vriendenkring De Reuzen”. Het Reuzenkoppel, Berb en Piersus, zag het levenslicht in 1948 naar aanleiding van de gouden bruiloft van het echtpaar de Condé. Zo ’n feest was nog echt een buurtaangelegenheid en daarom werd er een feestcomité opgericht waar iedereen uit de buurt (lees Kempische Wijk) graag aan deelnam. boek

Noeste werkers, muzikanten, sympathisanten en jeugd … allen staken de koppen bijeen om er iets feestelijks van te maken. Daar dit na de viering een hechte groep bleef en bleek te zijn ontstond de “Vriendenkring de Reuzen – Kempische Wijk” met o.a. één van de volgende doelstellingen “het bezorgen, instellen met officiële deelname aan bijzondere jaarlijkse feestelijkheden van Prins Carnaval van Hasselt, met zijn gevolg, de Sieren en Hofdames, zijn Praalwagen en dit met het vereiste ceremonieel”. Onze Reuzen hebben vanaf hun ontstaan regelmatig meegestapt in verschillende stoeten en bij verschillenden gelegenheden zoals in de Zevenjaarlijkse Feesten, bij 750 jaar Hasselt, bij het bezoek van de Koning. Berb en Piersus deden telkenmale hun “acte de présènce”. De leden van de “Vriendenkring de Reuzen” zaten niet stil en kregen de microbe van feestroes te pakken. Voor het tweede jaar van de Hasseltse Carnaval kwamen ze met een “Prins en zijn gevolg” op de proppen.

history
Voelt U het al komen? De Orde van ’t Klaeverblât was gesticht en gesteund door een grote groep majorettes en tamboers.
Van Baar I (1950) tot en met Dean 1 (2023), alle Prinsen hebben zich samen met de Oppers en de groep Sieren steeds ingezet om de stad Hasselt en het Hasselts Carnaval hoog te houden niet alleen in onze stad maar ook over de landsgrenzen heen!
In 1997 werd de feitelijke vereniging omgevormd tot een v.z.w. met opname van het Reuzenkoppel en de Dames in de vereniging als effectieve leden, wat een vooruitgang!

Een vereniging met vrienden onder elkaar die echte banden smeden en bovendien voor elkaar en voor het doel van de vereniging werken. De doelstelling steunt op 3 peilers:

*het beoefenen van en bevorderen van het carnavalsgebeuren in onze stad en daarbuiten
*het organiseren van folkloristische feestelijkheden en het bewaken van dit erfgoed (bv. onze stadsreuzen)
*het organiseren van culturele manifestaties (Prinsenconcert / publiceren van nieuwe carnavalsliederen)

Bovendien verkreeg de KOVK het mandaat om elk jaar de stadsprins te kiezen en aan te stellen.

Dankzij verschillende Prinsen en Sieren werden grote vedetten naar Hasselt gehaald om tijdens hun “Nacht der Prinsen” op te treden. De opbrengst hiervan werd integraal gebruikt om de carnavalsvierders in onze stad onder een regen van karamellen te bedelven.
Het carnavalsconcert werd nieuw leven in geblazen vanaf 2016 in de vorm van de ontmoeting tussen lichtklassieke muziek en humor ‘Classic meets Carnival’. Vanaf dit jaar 2019 in de vorm gestoken van een Soirée Musicale ‘Boenk t’r op!’, een meezingavond met Hesselse liederen.

Onze Raad van Bestuur bestaat uit: voorzitter Opper Gilbert I, de ondervoorzitters Prins Michel II en Prins Walter I, secretaris Prins Johan I , schatbewaarder Prins Peter I en verantwoordelijke voor de PR Prins Ludo I. Statutair is deze Raad van Bestuur om de vier jaar her- en verkiesbaar.

Als wij nu achter ons kijken en nagaan wat er in het verleden allemaal gepresteerd is, dan kunnen we niets anders dan beloven om ons nog jàààààren verder in te zetten om Carnaval Hasselt HOOG te houden en uit te dragen o.l.v. onze Stadsprins.