Historie

De Koninklijke Orde van ’t Klaeverblât is in 1950 ontstaan uit de “Vriendenkring De Reuzen”. Het Reuzenkoppel, Berb en Piersus, zag het levenslicht in 1948 naar aanleiding van de gouden bruiloft van het echtpaar de Condé. Zo ’n feest was nog echt een buurtaangelegenheid en daarom werd er een feestcomité opgericht waar iedereen uit de buurt (lees Kempische Wijk) graag aan deelnam. boek

Noeste werkers, muzikanten, sympathisanten en jeugd … allen staken de koppen bijeen om er iets feestelijks van te maken. Daar dit na de viering een hechte groep bleef en bleek te zijn ontstond de “Vriendenkring de Reuzen – Kempische Wijk” met o.a. één van de volgende doelstellingen “het bezorgen, instellen met officiële deelname aan bijzondere jaarlijkse feestelijkheden van Prins Carnaval van Hasselt, met zijn gevolg, de Sieren en Hofdames, zijn Praalwagen en dit met het vereiste ceremonieel”.

Onze Reuzen hebben vanaf hun ontstaan regelmatig meegestapt in verschillende stoeten en bij verschillenden gelegenheden zoals in de Zevenjaarlijkse Feesten, bij 750 jaar Hasselt, bij het bezoek van de Koning. Berb en Piersus deden telkenmale hun “acte de présènce”.

De leden van de “Vriendenkring de Reuzen” zaten niet stil en kregen de microbe van feestroes te pakken. Voor het tweede jaar van de Hasseltse Carnaval kwamen ze met een “Prins en zijn gevolg” op de proppen.

historyVoelt U het al komen? De Orde van ’t Klaeverblât was gesticht en gesteund door een grote groep majorettes en tamboers.
Van Baar I (1950) tot en met Ludo 1 (2014), alle Prinsen hebben zich samen met de Oppers en de groep Sieren steeds ingezet om de stad Hasselt en de Hasseltse Carnaval hoog te houden; niet alleen in onze stad, maar ook over de landsgrenzen heen!

Een vereniging met vrienden onder elkaar die echte banden smeden en bovendien voor elkaar en voor het doel van de vereniging werken.
Dankzij verschillende Prinsen en Sieren werde
n grote vedetten naar Hasselt gehaald om tijdens hun “Nacht der Prinsen” op te treden. De opbrengst hiervan werd integraal gebruikt om de carnavalsvierders in onze stad onder een regen van karamellen te bedelven.

In 1997 werd de feitelijke vereniging omgevormd tot een v.z.w. met opname van het Reuzenkoppel en de Dames in de vereniging als effectieve leden, wat een vooruitgang!

Onze Raad van Bestuur bestaat uit: voorzitter Opper Gilbert I, eerste ondervoorzitter Prins Michel II, secretaris Siere Gilbert en schatbewaarder Prins Peter I, voorlopig aangevuld met 2 experten Prins Roger 3 en Prins Walter 1. Statutair is deze Raad van Bestuur om de vier jaar her- en verkiesbaar, nu in 2015.

Als wij nu achter ons kijken en nagaan wat er in het verleden allemaal gepresteerd is, dan kunnen we niets anders dan beloven om ons nog jàààààren verder in te zetten om Carnaval Hasselt HOOG te houden.

Namens alle ere-, ex- en actieve leden Prinsen, Sieren en Dames vanne stad Hasselt in het kort “K.O.V.K. v.z.w.”